Tworzenie i sprzedaż karnetów odbywa się przy użyciu utworzonych wcześniej szablonów. 


Możesz tworzyć szablony karnetów, które z góry określać będą cenę, listę usług oraz inne parametry sprzedanych karnetów na usługi. Zanim zaczniesz sprzedawać karnety, najpierw utwórz ich szablony według tej instrukcji.


Karnety mogą być sprzedawane w trakcie finalizacji wizyty, bezpośrednio w dziale magazyn oraz z poziomu listy szablonów w ustawieniach dodatku. 


Wskazówka: Niniejszy artykuł omawia tworzenie i sprzedaż nowych karnetów. Istnieje również możliwość wprowadzenia do Versum karnetów, które zostały sprzedane poza systemem i są już w obiegu. > Więcej na ten temat


Aby sprzedać karnet w trakcie finalizacji wizyty:

Sprzedaż karnetów w trakcie wizyty jest bardzo podobna do sprzedaży produktów realizowanej w ten sposób. 


 1. Kliknij wizytę, którą chcesz sfinalizować, a następnie kliknij przycisk finalizuj > Więcej na temat finalizacji wizyt
 2. Kliknij przycisk dodaj sprzedaż, znajdujący się pod listą usług, a następnie wybierz opcję sprzedaż karnetów:
 3. Wpisz nazwę szablonu, na podstawie którego ma zostać utworzony karnet, lub wybierz go z listy
 4. Jeśli chcesz wpisać ręcznie numer karnetu, przejdź do zakładki Numer, a następnie kliknij odnośnik nadaj. W przeciwnym razie wygenerowany zostanie losowy numer
  Wskazówka: na tym etapie numer karnetu będzie jeszcze niedostępny, zostanie on wygenerowany w momencie finalizacji wizyty

 5. Jeśli właścicielem karnetu ma zostać osoba inna niż nabywca (klient), przejdź do zakładki Właściciel, a następnie wpisz nazwisko lub numer telefonu właściciela

 6. Jeśli chcesz dodać do karnetu notatkę lub dedykację, przejdź do zakładki Opis.
  Notatka: informacja widoczna dla innych pracowników salonu w szczegółach karnetu, na liście karnetów klienta dostępnej w trakcie finalizacji oraz po wybraniu konkretnego karnetu
  Dedykacja: treść dedykacji widoczna będzie na kopii karnetu przygotowanej do wydruku oraz na liście karnetów w panelu rezerwacji
  > Więcej na temat notatki i dedykacji

 7. Po uzupełnieniu wszystkich pozostałych danych w formularzu finalizacji wizyty, kliknij przycisk finalizuj wizytę.


Wskazówka: Lista nabytych karnetów widoczna będzie na karcie właściciela karnetu, w podsumowaniu oraz w zakładce bony i karnety. Nabywcy będą mogli również zobaczyć swoje karnety po zalogowaniu na konto rezerwacji online, po pierwszym wykorzystaniu swoje karnety zobaczą też ich właściciele. Domyślnie aktywna jest również wysyłka automatycznego potwierdzenia zakupu karnetu dla jego nabywcy > Więcej na ten temat


Aby sprzedać karnet w dziale magazyn:

 1. Kliknij przycisk magazyn w menu po lewej stronie
 2. Kliknij rozwijalne menu obok przycisku dodaj sprzedaż, a następnie wybierz opcję sprzedaż karnetów:Wybierz szablon z listy lub wpisz jego nazwę
 3. Aby określić takie cechy karnetu, takie jak usługi, numer, właściciel czy dedykacja, postępuj zgodnie z informacjami podanymi w krokach 3-6 powyżej
 4. W polu klient, wpisz nazwisko nabywcy karnetu:
 5. Jeśli za sprzedaż karnetu ma być naliczona prowizja, wpisz nazwisko sprzedającego pracownika w pole polecający pracownik lub wybierz go z listy:
 6. Kliknij przycisk wprowadź sprzedaż.

Wskazówka: Lista nabytych karnetów widoczna będzie na karcie właściciela karnetu, w podsumowaniu oraz w zakładce bony i karnety. Nabywcy będą mogli również zobaczyć swoje karnety po zalogowaniu na konto rezerwacji online, po pierwszym wykorzystaniu swoje karnety zobaczą też ich właściciele. Domyślnie aktywna jest również wysyłka automatycznego potwierdzenia zakupu karnetu dla jego nabywcy> Więcej na ten temat


Aby sprzedać karnet z listy szablonów:

 1. Przejdź do działu ustawienia
 2. W sekcji Ustawienia dodatków, kliknij przycisk Bony i Karnety, następnie przejdź do zakładki karnety
 3. Kliknij ikonkę wózka sklepowego obok szablonu, na podstawie którego chcesz utworzyć i sprzedać karnet:
 4.  Wypełnij formularz zgodnie z informacjami podanymi w krokach 4-7 sekcji Aby sprzedać karnet w dziale magazyn powyżej.

Wskazówka: Lista nabytych karnetów widoczna będzie na karcie właściciela karnetu, w podsumowaniu oraz w zakładce Bony i karnety. Nabywcy będą mogli również zobaczyć swoje karnety po zalogowaniu na konto rezerwacji online, po pierwszym wykorzystaniu swoje karnety zobaczą też ich właściciele. Domyślnie aktywna jest również wysyłka automatycznego potwierdzenia zakupu karnetu dla jego nabywcy> Więcej na ten temat


Zobacz również:

> Automatyczne potwierdzenie zakupu bonu dla klienta

> Płatność za wizytę przy pomocy bonu

> Płatność za wizytę przy pomocy karnetu

> Lista sprzedanych bonów
> Jak dodać bony sprzedane poza Versum

> Jak dodać karnety sprzedane poza Versum
> Opis bonu - notatka, dedykacja